Afdeling: Imkersvereniging Groene Hart

AFDELING: Imkersvereniging Groene Hart

Welkom op onze pagina van de NBV

Imkersvereniging Groene Hart is in 1942 opgericht en bestaat  nu dus al meer dan 75 jaar. De vereniging telt ongeveer 150 leden.

Zowel de theorie- als de praktijklessen worden gegeven in de natuurtuin de Veenmol aan het Zwarte Pad 1, 2771 YY Boskoop.

IGH bezit een bijen- en vlindertuin ingericht met twee bijenstallen aan de Van Leeuwenhoekstraat, nr. 23 in Reeuwijk. 
Iedere laatste zaterdag van de maand maart  t/m oktober van 09.00-12.00 uur is de tuin opengesteld voor publiek.

Bestuur: 
Voorzitter: Rolf Künneke: 06-24262181 
Penningmeester: Martin van Vliet
Secretaris: Annet Künneke, email: annetkunneke@gmail.com
Leden: Willy Bos, Arie van Dijk, Maarten van den Dobbelsteen, André Dokman

Melden bijenzwerm:

Regio Boskoop: 06-44964845 of 06-12876287 of 0653642015

Regio Gouda: 06-55501183

Regio Waddinxveen: 06-24262181

Regio Reeuwijk: 06-83942040

Regio Alphen a/d Rijn: 06-41839007

Regio Bodegraven: 06-23104050

Regio Driebergen: 06 52080805

Regio Schoonhoven: 06-12204684

Regio Ter Aar-Nieuwkoop-Nieuwveen: momenteel niet beschikbaar

 

Website: Het programma van onze vereniging is te vinden op: www.imkersvereniginggroenehart.nl

Facebooksite: Imkersvereniging Het Groene Hart

Instagram: imkersvereniginggroenehart

Basisursus Bijenteelt
Het cursusprogramma is volgens de richtlijnen van de NBV. 
De basiscursus bestaat uit 8 theorielessen (incl. examentraining, examen en diplomauitreiking) en 12 praktijklessen. Plaats: Boskoop.
De cursus wordt afgesloten met een examen waarna bij voldoende resultaat het NBV-diploma Basiscursus Bijenteelt in ontvangst mag worden genomen. De kosten bedragen € 249.00 inclusief  het 'Handboek praktijk basiscursus bijenteelt (losbladig)' en examen.

Leraar: Aris de Bakker, 0640572475, aris@arisdebakker.nl

Klik hier om u aan te melden voor de basiscursus

Lid worden:
Wilt u NBV-lid worden van onze vereniging dan kan dat  voor € 79,20 per jaar. U ontvangt dan digitaal nieuws van onze vereniging en het maandblad “Bijenhouden” en de digitale nieuwsbrief "Imkernieuws" van de NBV.
Aanmelden kan via: secretariaat@bijenhouders.nl of via de IGH secretaris: annetkunneke@gmail.com

U kunt ook donateur (gastlid) van onze vereniging worden voor € 15.00  per jaar. Aanmelden via annetkunneke@gmail.com.
Hiervoor moet u uw bijdrage storten op rekening NL91RABO0108507564 t.n.v. Imkersvereniging Groene Hart.

Depot Imkerbenodigdheden: 
Mevr. Paulien Hoogendoorn
Hovenierskade 11, 2805 PK Gouda,
tel. (0182) 528 342 of 06-55501183
paulienhoogendoorn@gmail.com

 

 

Contactgegevens

Secretaris:
Annet Kunneke
Gijsberterf 22
2743 JZ Waddinxveen
t: 0182-634542
m: 0624262181
annetkunneke@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.