Afdeling: Imkersvereniging Groene Hart

AFDELING: Imkersvereniging Groene Hart

Welkom op onze pagina van de NBV

Imkersvereniging Groene Hart bestaat dit jaar 75 jaar en viert dit jubleum met een festival op zaterdag 17 juni in Boskoop.
De vereniging telt 103 leden, 6 gastleden en 5 donateurs en houdt zijn meeste activiteiten in Boskoop.
Ze bezit een bijen- en vlindertuin ingericht met twee bijenstallen aan de Van Leeuwenhoekstraat, nr. 23 in Reeuwijk.
Iedere laatste zaterdag van de maand maart  t/m oktober van 09.00-12.00 uur is de tuin opengesteld voor publiek. Er kan hier ook aan schoolklassen educatie over bijen gegeven worden.

Bestuur: 
Voorzitter: Maap Groenendijk,
Secretaris: Annet Kunneke,  annetkunneke@gmail.com
Penningmeester: Martin van Vliet,
Leden: Willy Bos, Arie van Dijk, Maarten van den Dobbelsteen, Albert Pijnacker

Melden bijenzwerm:
Bel Maap Groenendijk: 0612876287 of  Annet Kunneke: 0182-634542 of 0624262181

Programma 2017 van onze vereniging:

 • 24 januari                ALV
 • 31 januari                Start basiscursus
 • 14 maart                  Start cursus praktische koninginnenteelt voor leden
 • 29 maart                  Imkercafé Bijengezondheid
 • .. april                       Bezoek bijenhuis
 • 8 en 15 april           Kasten zelf monteren
 • 10 mei                     Imkercafé: Ga ik door met deze koningin.
 • 17 juni                     75 jaar Imkersvereniging Groene Hart
 • 20 september         Imkercafé Honingkeuren, Honing proeven
 • 13  oktober              Diplomauitreiking cursisten 2017
 • 1 of 8 november     Imkercafé bier of mede maken

Website en nieuwsbrief:
SInds 1-1-2017 kunt u onze website bezoeken en onze nieuwsbrief "Immennieuws" regelmatig per mail ontvangen.

Basisursusprogramma 2017: (De cursus is in januari 2017 begonnen)
Het cursusprogramma is volgens de richtlijnen van de NBV. Dit jaar zijn er 18 deelnemers.

De basiscursus bestaat uit 7 theorielessen (incl. examentraining en examen) en 16 praktijklessen. Plaats: Boskoop en Reeuwijk (praktijk).

De cursus wordt afgesloten met een examen waarna bij voldoende resultaat het NBV-diploma Basiscursus Bijenteelt in ontvangst mag worden genomen. De kosten bedragen € 249.00 inclusief studieboek van Friederich Pohl en examen.
Leraar: Aris de Bakker, 0640572475, aris@arisdebakker.nl

Klik hier om u aan te melden voor de basiscursus

Lid worden:
Wilt u NBV-lid worden van onze vereniging dan kan dat in 2017 voor € 78,20 per jaar. U ontvangt dan de digitale Nieuwsbrief "Immennieuws" van onze vereniging en het maandblad “Bijenhouden” en de digitale nieuwsbrief "Imkernieuws" van de NBV.
Aanmelden kan via: secretariaat@bijenhouders.nl of via de IGH secretaris: annetkunneke@gmail.com

U kunt ook donateur (gastlid) van onze vereniging worden voor € 15.00  per jaar. Aanmelden via annetkunneke@gmail.com.
Hiervoor moet u uw bijdrage storten op rekening NL91RABO0108507564 t.n.v. Imkersvereniging Groene Hart.

Depot Imkerbenodigdheden: 
Mevr. Paulien Hoogendoorn
Hovenierskade 11, 2805 PK Gouda,
tel. (0182) 528 342 of 06-55501183
paulienhoogendoorn@gmail.com

 

 

Contactgegevens

Secretaris:
Annet Kunneke
Gijsberterf 22
2743 JZ Waddinxveen
t: 0182-634542
m: 0624262181
annetkunneke@gmail.com
Bekijk de website